Кварцови Часовници

Кварцовите механизми се захранват с батерия. Нелитиевите батерии издържат между 12 и 18 месеца, преди часовникът да спре поради внезапно изчерпване на енергията. Някои часовници са оборудвани с индикатор, който показва края на батерията – когато енергията в нея започне да спада, секундната стрелка започва да се движи през 4 секунди. Когато забележите това незабавно сменете батерията. Ако изтощената батерия остане в часовника, тя може да повреди механизма.

244,00лв.
по заявка
235,00лв.
наличен
3350,00лв. 1675,00лв.
наличен
370,00лв.
по заявка
390,00лв.
по заявка
390,00лв.
по заявка
390,00лв.
по заявка