Captain Dual Time

Captain Dual Time

Нека напуснем океана за момент за да разгледаме от близо въздушната навигация. През 1955 година ZENITH представя часовник, който показва времето в повече от един часови пояс. Този модел е бил пряко насочен към въздушните пилоти и е бил вдъхновен от системите за въздушна навигация, които ZENITH разработвал и интегрирал в самолетните табла от 1920 година насам. Моделът Captain Dual Time е оборудван със специална GMT стрелка, която има различен дизайн и син показалец, осигурявайки перфектна четливост. Тази стрелка е проектирана да се настройва чрез бутон на 10 часа. Този механизъм ни позволява да настройваме времето на втория часови пояс без някакъв риск да разместим времето на първия часови пояс.