ТУРБИЛЬОНЪТ – Сърцето на прецизността

ТУРБИЛЬОНЪТ – Сърцето на прецизността

Турбильонът е без съмнение най-забележителното от всички часовникарски изобретения. Доказателства за това могат да се видят както от търговете, така и от тенденциите на съвременния пазар.Най-добре продаваните часовници от най-висок и луксозен клас са тези с турбильони. Изобретен през 1795 от Ейбрахам Луис Бриге и патентован в Париж през 1801, този механизъм е създаден, за да елиминира определен проблем, който сериозно ограничава точността на ръчните и джобни часовници. Една от основните пречки изправили се пред часовникарите е проблемът с позициата която часовника заема при ежедневно носене. И действително, този високопрецизен инструмент, независимо дали е в джобен хронометър, или съвременен ръчен часовник, никога не остава статичен а винаги е обект на движение.
Центробежна грешка се получава, когато балансовата пружина се разширява върху балансовия стълб по време на вибриране при хоризонтално положение на инструмента. Когато той е във вертикално положение, гравитацията (теоретично) елиминира позиционната грешка. Проблемът се причинява от постоянното разширяване и свиване на балансовата пружина, дори и когато тя е изохронична, така че повреме на вибриране тя постоянно упражнява нерегулярно напрежение върху лагеруващите в скъпоценни камъни оси е на баланса, в следствие на което се отразява върху прецизността на инструмента. Идеята на Бриге била да направи изскейпмънта ротативен (с други думи анкърното колеко, анкъра и регулативният орган на баланса) като това да донесе резултат в позиционна грешка която е постоянна. Ако грешката е постоянна, тя може да бъде изчислена и следователно регулирана; ако не е постоянна, не може да се регулира.
Казано по-простичко, Бриге сигурно си е мислел, “Ако планината няма да дойде при Мохамед,Мохамед ще отиде при планината”. Тъй като никой не може да очаква притежателя на часовник да го поддържа в постоянно движение, със сигурност е възможно да се постави ротативен механизъм на постоянно движение. Казано теоретично, позицията на часовника е от малко значение, ако неговият регулаторен орган (изскейпмънта) е в посоянно и регулярно движение. Първоначалната идея на Бриге била да се направи турбильон с период на ротация една минута, защото индикацията на секундите върху циферблата била директно монтирана на стълба на носещото устройство, което се завъртало веднъж в минута.В системата на турбильонът секундното колело е фиксирано към по-ниската плоскост. Пиньонът на анкерното колело от носещото устроиство се зацепва с фиксираното секундно колело на по-ниската плоскост, а ротацията е предадена на носещото устроиство посредсвом посредно колело, което се зацепва с пиньона на носешото устройство.
Най-общо казано, посредното колело прехвърля задвижващата сила на основната пружина към пиньона на носещото устройство, докато пиньона на анкерното колело от носещото устройство получава задвижващата сила от носещото устройство и я успокоява като се върти около фиксираното колело.
Има няколко типа на турбильонни регулатори,някои с ротация от една минута, други с четири минути, с шест и т.н. Портър конструира турбильон с ротация от пет секунди. Каквото и да е времето на ротация, турбильонният механизъм е интегрирана (съставна) част от задвижващата зъбна предавка. За сравнение, при Каруселът, аналогова система изобретена от Бониксен 99 години след Бриге, ротационната платформа (равна на носещото устройство при турбильонът) не е неразделна част от задвижващата зъбна предавка а е задвижвана от скорости. Ето защо не пренася сила към никое друго колело. На практика,турбильонната система функционира само когато има контакт с посредното колело, докато системата Карусел функционира дори и ако няма предаване към ротационната платформа (плоскост).
Многообразие на носещи устройства като форми са били създавани от майсторите на турбильони: някои с два или три прави или равностоящи рамена, други, които са по-малко геометрични и повече ювелирни, но винаги са поставени така, че да балансират чрез тяхната позиция тежестта на изскейпмънта. Определени носещи устройства имат изместени от центъра изскейпмънти. На практика, ако при обикновените часовници, позицията на изскейпмънта не е определящ фактор за неговата точност, то при турбильонът е абсолютно определящо и от изключителна важност това, балансът между носещото устройство и изскейпмънта да е перфектен. Една инерционна грешка би превърнала шедьовър на часовникарското инженерство в една най-безлична дранкулка. Много известни часовникарски майстори са допринесли много за еволюцията на този механизъм. Всъщност, той се е превърнал в нещо като фикс идея.
Преследването на точността е обсебило и омайало инженери и учени, които са извисили изкуството на прецизността до най-поразителни висоти, опростяваики изученото и прилагайки най-необичаините формули и материали за да постигнат тази една десета от секундата, която понякога приличала на непреодолимо препядствие. Просто си представете – един хронометър с дневна грешка от една секунда има относителна грешка, която е по-малка от 0.0000116!
Тези цифри наистина карат човек да спре за малко и да отдаде уважение към хората, които ежедневно търсят създаването на механизъм който е перфектен според законите на природата, физиката, химията и който също така изисква знания по металургия, практичност и естетичност.
Всичко това за да се създаде страховито точен инструмент, който да може да се носи на ръката. Наистина това е изкуство без и най-малката капка съмнение. И на практика, когато някой погледне отвът технологията, открива един отличен часовникар, един творец, чиито способностти и чувство за естетика са способни да намалят маргинални грешки, които дори и най-съвършенните машини са неспособни да елиминират.
Ето с това може да се обясни способността на турбильона да впечетлява потресаващо. Този малък, сложен и никога не спиращ да се върти механизъм наподобява едно малко тупкащо сърце, чиято деликатност и крехкост оставя човек без думи. Турбильонът е неуспоримото доказателсвто за това, че дори и в днешният високо-технологичен свят, ръчно изработените шедьоври винаги ще бъдат високо ценени.